Inburgering

bon is de Brusselwerking van het Agentschap Inburgering en Integratie: 
www.integratie-inburgering.be/inburgering

Inburgering is bedoeld voor:

 • nieuwkomers die in Brussel komen wonen
 • Brusselaars met een migratieachtergrond

Wat is een inburgeringstraject?

 • een lessenpakket over leven, werken en wonen in België en Brussel, in meer dan 15 talen
 • een basiscursus Nederlands in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel
 • individuele begeleiding en oriëntatie naar opleiding, werk, vrije tijd, kinderopvang, onderwijs …
 • specifiek aanbod voor jongeren (Masir Avenir) en moeders met jonge kinderen
 • dienstverlening voor diplomagelijkschakeling
 • gratis

Publicatie: Voel je thuis in Brussel

 • deze folder legt uit wat een inburgeringstraject inhoudt.
 • hij is beschikbaar in verschillende talen.
 • bestel deze folder via info@bon.be

www.facebook.com/bonBrussel

Inburgering