Personen met een beperking

Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, BrAP

Je kunt bij het BrAP terecht voor:

  • vragen over het thema handicap
  • hulpverlening voor iedereen: diensten die voor iedereen openstaan, en die ook op maat werken van  personen met een handicap
  • uitleg over de Dienst Ondersteuningsplan, waar mensen met een beperking terechtkunnen om hun ondersteuningsvragen in kaart te brengen
  • de opstart in het aanvragen van een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, waarvoor geen erkenning als persoon met een handicap nodig is
  • alles over de instanties die je kunnen helpen met erkenningen.

www.brap.be