Sociale hulp

CAW

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedereen met een vraag over welzijn.
Het CAW biedt:

 • gratis informatie en advies over allerlei vragen rond relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen …
 • indien nodig onmiddellijke opvang
 • doorverwijzing naar andere diensten

www.cawbrussel.be/zoek-je-hulp 
 

OCMW

Het OCMW biedt:

 • financiële en materiële hulpverlening: het leefloon, financiële steun (bijvoorbeeld voorschotten op werkloosheidsuitkeringen),   
 • materiële hulp (bijvoorbeeld voedselpakketten) …
 • ondersteuning bij welzijnsvragen.

https://www.brulocalis.brussels/

Muntpunt infocentrum

Bij Muntpunt is een onthaal. Je kunt bellen naar 02 278 11 00, elke woensdag en vrijdag van 14 -16 uur. 
Munt 6 1000 Brussel 

Diensten Maatschappelijk Werk Ziekenfondsen

Elk ziekenfonds heeft een ‘dienst Maatschappelijk Werk’ waar je terechtkunt voor informatie en advies. Je kunt die diensten contacteren voor vragen over:

 • thuiszorg
 • Vlaamse Sociale Bescherming (zorgbudget voor mensen met een zware zorgnood of voor personen met een beperking)
 • kinderbijslag
 • pensioenen
 • sociale of financiële situatie (bijvoorbeeld een zorgbudget voor ouderen)
 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • administratieve aangelegenheden
 • inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

CAW-adressen Brussel