Nieuwkomers

bon is de Brusselwerking van het Agentschap Inburgering en Integratie: 
www.integratie-inburgering.be/inburgering

Inburgering is bedoeld voor:

  • nieuwkomers die in Brussel komen wonen
  • Brusselaars met een migratieachtergrond

Wat is een inburgeringstraject?

  • een lessenpakket over leven, werken en wonen in België en Brussel, in meer dan 15 talen
  • een basiscursus Nederlands in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel
  • individuele begeleiding en oriëntatie naar opleiding, werk, vrije tijd, kinderopvang, onderwijs …
  • specifiek aanbod voor jongeren (Masir Avenir) en moeders met jonge kinderen
  • dienstverlening voor diplomagelijkschakeling
  • gratis

Publicatie: Welkom in Brussel.

  • deze folder legt uit wat een inburgeringstraject inhoudt.
  • hij is beschikbaar in verschillende talen.

www.facebook.com/bonBrussel

Inburgering