Werken

 • De Werkwinkel is een informatieloket voor iedereen die:
  • op zoek is naar werk of een opleiding om hun kansen op werk te verhogen
  • ingeschreven is bij Actiris
  • ouders is dan 18 jaar
  • Nederlands spreekt of Nederlands wil leren
 • De website www.schakelsnaarwerk.be biedt een handige zoekmachine voor het Nederlandstalige aanbod van beroepsopleidingen, inschakelings- en werkervaringprojecten, Nederlands leren en begeleiding naar werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De brochure Schakels naar Werk geeft een beknopt overzicht van het aanbod en geeft een antwoord op vragen als:
  • waar vind ik vacatures?
  • goed solliciteren, hoe doe ik dat?
  • welke vaardigheden zijn nodig om een beroep uit te oefenen?
  • welke opleidingen kan ik volgen om mijn kansen op werk te verhogen?
 • De Opleidingsbeurs is een jaarlijks evenement (mei-juni) bedoeld voor Nederlandstalige én anderstalige werkzoekenden in het Brussels Gewest en voor toeleiders. Bezoekers kunnen er kennis maken met het aanbod en de organisaties van "Schakels naar Werk" (zie boven). 
 • Werken voor ketjes is een vacaturedatabank met gerichte informatie over werken in de Nederlandstalige gezinssector in Brussel: kinderdagverblijven, IBO’s (Initiatieven Buitenschoolse Opvang), consultatiebureaus, Huizen van het Kind, gezinsondersteuning, etc.
 • Voor zowel werkzoekenden als werkgevers met info over:
  • de soorten jobs en vacatures  
  • inhoud van het takenpakket 
  • het opstellen van een cv
© Lies Engelen