Erfgoed

Erfgoedcel Brussel is het aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het roerend en immaterieel erfgoed in Brussel.
Informeren, kennis uitwisselen, ondersteunen en samenwerken tussen en met (erfgoed)organisaties binnen een divers en heterogeen netwerk, met musea, archieven, erfgoedverenigingen … lopen als rode draden doorheen onze werking.

www.erfgoedcelbrussel.be

  • info over de Erfgoedcel Brussel: wat doet ze en wie is wie?
  • voorstelling van het Brusselse erfgoedveld: erfgoedverenigingen, archieven en musea
  • nieuws en info over initiatieven en/of projecten met betrekking tot het roerend en immaterieel erfgoed in Brussel
  • info over de verschillende vormen van ondersteuning aan het Brusselse erfgoedveld en aan organisaties die aan de slag gaan met het Brusselse erfgoed
  • publicaties van projecten of initiatieven die we ondersteunden of realiseerden

www.erfgoedbankbrussel.be

  • gedigitaliseerde foto's, prentkaarten, affiches en andere herinneringen aan het dagelijks leven in verschillende Brusselse gemeenten
  • een samenwerking met cultuurbeleidscoördinatoren, gemeentelijke bibliotheken, gemeenschapscentra …  in verschillende gemeenten, waarbij de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk is om het materiaal te verzamelen, digitaliseren en beschrijven
  • webexposities die het verzamelde materiaal presenteren

www.facebook.be/ErfgoedcelBrussel

© Huis Fovel